BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Divan-ı Hulusi Darendevi ’den İlahiler | Dosta Karşı Çok Kusurum

    1.197 izlenme

Divan-ı Hulusi-i Darendevi'den İlahiler | "Dosta Karşı Çok Kusurum" | Somuncu Baba İlahi Grubu

1. Dosta karşı çok kusûrum her işim bî-ârlık 
Derd-i cânân ile olmak isterim bîmârlık

2. Cânımı ol yâra kurbân etmeğim bu îd kim 
Çün yok oldukda bu vârım kat’ olur ağyârlık

3. Gark-ı isyân eyledi nefsim benim yâ Rabbenâ
Gece gündüz nefs elinden çektiğim bîzârlık

4. Kim musaffâ kalb ile teslîm-i yâr olmak gerek
Böyle teslîm olmayınca zâhir olmaz yârlık

5. Bir nazar kılsa Hulûsî şâh efendim kim sana
Nîm-nigâh ile gülistâna döner hep hârlık

Gazelin Açıklaması 
1. Benim yegâne hakîkî dost olan Allah Teâlâ’ya karşı çok kusurum var; aynı zaman da her işimde de arsızlık var¸ ona karşı utanılacak şeyler yapmaktayım.

2. Ben niçin cânımı¸ bütün varlığımı O’nun yolunda harcamayayım. Çünkü benlikten geçebilirsem¸ Allah’tan gayrı varlıklarla ilişkilerimi¸ onlara olan aşırı tutkularımı kesip atabilirim.

3. Ey Allah’ım! Ben nefsimin yolunda gide gide Sana karşı nice isyanlara battım. Benim gece gündüz çektiğim bütün sıkıntılar hep bu nefsimin elindendir.

4. Bütün bu isyanlardan¸ nefsin aşırı istek ve arzularından kurtulmanın çaresi gerçek yâr¸ hakîkî dost olan Allahu Teâlâ’ya samîmî ve tertemiz bir kalb ile teslîm olmak¸ O’na tam manasıyla bağlanmaktır.

5. Bundan dolayı ey Hulûsî! Eğer Yüce Allah senin gönlüne bir nazar kılacak olursa¸ O’nun bir nebzecik tecellîsi bile insanın yapmış olduğu kusurları siler süpürür de bütün kötülüklerin yerini güllük gülistanlık haline çeviriverir.

Seyyid Osman Hulûsî Efendi (ks)
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası
HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 

 

 

 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.