BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • DİVANI HULUSİ-İ DARENDEVİ BELGESELİ

    5.754 izlenme

Divan-ı Hulusi-i Darendevi Tanıtım Filmi
Mutasavvıf ve Divan şâiri Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin Divanı Hulusi-i Darendevi adlı eseri ilk olarak 1986 yılında basılmıştır.
ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ ve DİVÂN-I HULÛSİ-İ DÂRENDEVÎ
Âlim, mütefekkir, mutasavvıf ve Divân Şâiri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi 1914-1990 tarihleri arasında Darende’de yaşamış bir gönül sultanıdır. Soy bakımından 12. batından Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (sav) Efendimize ulaşan nesebiyle 36. kuşaktan Peygamberimiz(sav)’in soyundandır. 1945-1987 yılları arasında 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii'nde görev yapmıştır.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) aynı zamanda mutasavvıf ve şairdir. Divan şiirinin 20.yüzyıldaki örnek temsilcisi Hulûsi Efendi(ks)’nin; Gazel, İlahi, Kaside, Rubaiyyat ve Müstezat türünden meydana gelen, Divân-ı Hulûsi-î Darendevî adlı eseri ile, yakınlarından başlamak üzere ahbaplarına yazdığı, nazım ve nesir şeklinde mektupların toplandığı Mektûbat-ı Hulûsi-î Darendevî ve Hutbeler adlı eserleri vardır. Bu eserler kendisinin kuruculuğunu yaptığı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından neşredilmiştir.
Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî
Şiir, ehlinin dilinde bir tebliğ aracıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.): “Şiirde hikmet vardır.” buyurarak şiire teşvik etmiş müşriklerin hicivlerine karşı kötü niyetli şairlere karşılık vermek üzere yanında şairler bulundurmuştur. Osmanlı edebiyatı bir bakıma şiir merkezli bir edebiyattır. Aziz ecdadımızın aşk, iman, estetik ve kahramanlık harcıyla bina ettiği edebiyat kalesine "Dîvân Edebiyatı" denmiştir. 
"Dîvân-ı Hulûsi-i Dârendevî" adlı eserde edebiyatın sanat zenginliğini doya doya seyretmek, tasavvufî sembollerin arkasındaki hakikatleri görmek ve gönül huzuruna ermek mümkündür. Hulûsi Efendi Hazretleri, tasavvufî anlatımları en güzel bir biçimde kullanmıştır. Divânında; Peygamberlerin, Önemli şahsiyetlerin ve Allah Dostlarının hayatlarından örnekler sunan Hulusi Efendi, yazmış olduğu naat, münacât, mesnevi, gazel ve kasidelerindeki üslûbu ile Divân-ı Edebiyâtında kendinden önce yazılan eserlerin üzerine çıkmıştır. O, sahip olduğu Allah Aşkını ve Peygamber sevgisini şiirlerinde işlerken bazı semboller kullanmış, kimi zaman da mürşid-i İhramcızâde Hz’ni örnek vermiştir. İhramcızâde Hz bir sohbetlerinde: “Hulûsi’mizin yazdığı sözler direkt olarak Allah’a ve Resulullah’a yazılmıştır fakat yol bizden geçtiği için edeben bizim adımızı zikretmiş” buyurmuşlardır. 
20.Yüzyılın son Divân Şairi Hulusi Efendi’nin Yazmış olduğu şiirleri araştırmacıların ve edebiyatçıların dikkatini çekmiş, bu nadide eserlerin bir arada bulunacağı ölümsüz bir eser ortaya koyulması için birçok kişiden teklifler almıştır. Hayatta iken, bu eserin basılmasına râzı olmayan Hulûsi Efendi Hz: "Dîvân"ından sağlanacak gelirle "Darende'ye bir hastane yapılması" kaydıyla, sağlığında yayımlanmasına izin verebileceğini belirtmiş ve eser yayına hazırlanarak 1986 yılında ilk baskısı yapılmıştır. 
Divan-ı Hulusi-i Darendevi’nin kıymetini bilenlerden birisi de Türk Edebiyat Vakfı kurucularından ve Şeyhülmuharririn unvanına sahip edebiyatçımız Ahmet Kabaklı’dır. Hulusi Efendi hayatta iken kendisi ile görüşme fırsatı bulamayan Ahmet Kabaklı; 1991 yılında Darende ‘de düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi sempozyumuna katılmış ve yapmış olduğu konuşmasında Hulusi Efendi Hz’ni şu şekilde tarif etmiştir:
“Darende’de ayrı bir medeniyet, bu medeniyetin banileri olarak da Somuncu Baba evlatlarını tanıdım. Ayrıca hayatımda tanışamadığıma yandığım merhum Hulûsi Efendi’de gerçek şairi, gerçek insanı, gerçek mürşidi bulmakla bahtiyar oldum.”
Hulusi Efendi Hz’nin yazmış olduğu şiirler, günümüzde yalnızca sohbetlerde okunmakla kalmamış, birçok sanatçı ve araştırmacının eserlerine de konu olmuştur. Onun yaptığı eserler, yetiştirdiği binlerce gönül erleri, sevenleri, diktiği fidanları, asırlık çınarlar gibi yüzyıllar boyu devam edecek ve insanlar onların gölgesinde mutlu ve güzel, dolu dolu bir hayat süreceklerdir.
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası
HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.