BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • DURSUN ALİ ERZİNCANLI - CANIM EFENDİM

    4.526 izlenme

1914-1990 yılları arasında Darende'de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmışolduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. 
 
Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)'nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi'dir.
 
Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende'ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.
O'nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.
Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan'ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî'den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.
Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî'den şiirler seslendirmiştir.
Şiirin sözleri şu şekildedir:
1. Melâhat mülkünün şeh-i hûbânı
    Mürüvvet kânısın cânım efendim
    Âfitâb-ı hüsnün tutdu cihânı
    Mürüvvet kânısın cânım efendim
 
2. Garîb bir bendenim hâk-i râhında
    Devr etsin her demim hoş penâhında
    Sâye-i lutfunda izz ü câhında
    Mürüvvet kânısın cânım efendim
 
3. Anladım sultânım işâretinden
    Va’d ü vaîd ile beşâretinden
    Kat’-ı ümîd etmem inâyetinden
    Mürüvvet kânısın cânım efendim
 
4. Bahâr-ı ömrümün neş’eli çağı
    Dîdemin kan yaşı sînemin dâğı
    Gülistân-ı hüsnün cânımın bâğı
    Mürüvvet kânısın cânım efendim
 
5. Hulûsî nâgehân ol şehenşâhın
    Erip dergâhına bu âh u vâhın
    Bendesi desinler Karîbu’llâh'ın
    Mürüvvet kânısın cânım efendim 
 
Detaylı Bilgi İçin:
 
www.hulusiefendivakfi.org.tr
www.facebook.com/HulusiEfendiVkf
www.twitter.com/HulusiEfendiVkf
www.youtube.com/HulusiEfendiVkf
www.instagram.com/HulusiEfendiVkf
bilgi@hev.org.tr
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.