BURADASINIZ: Ana Sayfa » Videolar

  • Elveda Ey Şehr-i Ramazan Elveda - Ya Hannan Ya Mennan | Ramazan İlahileri

    851 izlenme

Elveda ey şehri Ramazan! Elveda onbir ayın sultanı! Elveda Şehri Ramazan Elveda!
"Elveda Ey Şehr-i Ramazan Elveda" Ramazaniyyesi ve Ya Hannân Ya Mennan İlahisi
Güfte: Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi (ks)
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu
"Asiler ümîdile bekler şifâ-yı mağfiret
Ey tabîb-i çâre-sâz derd-i isyân merhaba
Elvedâ ey mazhar-ı tevfik-i Rahmân elvedâ
Elvedâ ey sevgili devletli mihman elvedâ
Merhaba ey itaatsizlik derdine derman olan tabib. Senin gelişini isyankar olan kullar, bağışlanarak dertlerinden kurtulmak ümidiyle dört gözle beklemektedirler: Elveda ey rahman olan Allah'ın yardımına nail olmuş mübarek ay, elveda ey sevgili, talihi yüce misafir elvedâ.
Eyleme bizden şikayet Hâlika lutf eyleyip
Kıl şefâat cürmümüze yevm-i mîzân elvedâ
Râzî vü hoşnutluğla kıl azîmet hazrete
İsteyü var mücrimâne afv vü gufrân elvedâ
Kulların amellerinin teraziye konup tartıldığı o büyük günde, suçlarımıza şefaat ederek lutf eyle de bizleri suçlarımızdan dolayı yüce yaratıcıya şikayet etme. Uğurlar olsun sana yüce Ramazan. Ey mübarek Ramazan ayı, ayrılıp tekrar Hazret-i Zülcelâl'in yanına giderken bizden hoşnut kaldığını ve razı olduğunu ona bildir ve bizim gibi günahkâr kullarının suçlu bir biçimde O'nun engin bağışlamasından af dilediklerini iletiver. Sana elveda derken bu son dileğimizi yerine getirmeni arzu ediyoruz.
Cûd-ı lutfisin Hudâ-yı Zülcelâlin kim kamu
Mü'minîni feyz-i rahmet ettin ihsân elvedâ
Âciziz hayfâ ki âl-i kadrini bilmekde kim
Leyl-i kadrin yeter kadrine bürhân elvedâ
Ey mübarek Ramazan, sana elveda. Sen yüce yaratıcının lutfettiği cömertliğin açık bir göstergesisin. Bu yüzden bütün müminlere yaratanın rahmetinin bolluğunu ihsan ettin. Senin zamanında bütün müminler Allahü Teâlâ'nın rahmetinden bol bol istifade etme imkanına sahip oldular. Sana güle güle diyoruz, fakat bizler senin değerinin yüceliğini bilmekten aciz varlıklarız. Ancak senin yüceliğine, değerine ait delil gerekiyorsa, senin içinde yer alan Kadir Gecesi bunun için yeterlidir.
Gelmen ile şâd edüp gitmenle giryân eyledin
Firkatin nârına âlem oldu sûzân elvedâ.
Kan döker çeşmi Hulûsi'nin firâkınlamüdam
Elvedâ der hüznile ey şehr-i Sultân elvedâ
Sen gelmekle bizleri mutluluğa gark etmiştin; şimdi de gidiyorsun. Gitmekle de bizleri göz yaşına boğuyorsun. Sana elveda, fakat senin ağırlığının ateşine sadece bizler değil, bütün âlem yandı, kül oldu. Senden ayrılmış olmanın acısıyla Hulûsi'nin gözleri sürekli olarak gözyaşı değil kan akıtmaktadır. Ama ne yazık ki ne kadar üzgün olursa olsun, ayların sultanı olan sana, elveda demekten başka şansı da yoktur.
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Web Sayfası
HulusiEfendiVakfi.org.tr
HulusiEfendiVakfi.TV
Hulusi Efendi Vakfı Resmi Facebook,Twitter ve Youtube Hesapları
Facebook.com/HulusiEfendiVkf
Twitter.com/HulusiEfendiVkf
Youtube.com/HulusiEfendiVkf
Yazılı, Sesli ve Görüntülü Eserlerimiz İçin:
NasihatYayinlari.com
Somuncu Baba Dergisi:
SomuncuBaba.Net
Somuncu Baba Külliyesi
SomuncuBabaTurbesi.com
 
Bu sitenin alt yapısında Santral.TV kullanılmaktadır.
Yasal Uyarı: Sitede yer alan herhangi bir içerik veya imaj Hulusi Efendi Vakfı TV izni olmadan, kesinlikle kopyalanamaz.