Ahmet Özhan – Bugün mecnunuyum leylayı aşkın

Bugün Mecnunuyum Leylayı aşkın

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Bugün Mecnûn’uyum Leylâ-yı aşkın
Olup âvâresi sevdâ-yı aşkın

Cihân şâhlığına etmez tenezzül
Kemîne bendesi Mevlâ-yı aşkın

Marîz-i aşkın olduğuma şâhid
Odur kim olmuşum rüsvâ-yı aşkın

Safâdır âşıkın cânına derdin
Kılarsa matlabın îfâ-yı aşkın

Geçer varlığını koyup özünden
İçen bir katresin deryâ-yı aşkın

Hulûsî cân fedâ eyler yolunda
Bilenler remzini ma’nâ-yı aşkın “

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"