Ahmet Özhan | Ey Sevgili Allah’ım05:10

  • 0

Ey sevgili Allah’ım

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu kapsamında tasavvuf musikisi sanatçısı Ahmet Özhan Osman Hulusi Efendi’nin Divanından ilahiler seslendirdi.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf musikisi sanatçısı Ahmet Özhan Divân-ı Hulûsi-i Dârendevi’den seslendirdiği ilahiler ile Hulûsi Aşk-1 ve Hulûsi Aşk-2 olmak üzere 2 adet albüm hazırlamıştır. (Albümü bu linkten dinleyebilirsiniz.)

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ey sevgili Allâh’ım
Rûhum seni saracak
Âriyet ten kafesi
Toprak olup kalacak

Bir paçavra gibiyim
Mezelletden günâhdan
Senden başka kimim var
Yüz urup yalvaracak

Senin lutf u keremin
Anı yıkar tertemiz
Senden geldiği gibi
Yine sana varacak

Dergâhın kapısında
Bir nâtüvân hastayım
Bu onulmaz yâremi
Yârım kimler saracak

“Lâ taknetû” sırrından
Kesmez ümîd Hulûsî
Âsîler gürûhunu
Rahmetin kurtaracak “

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"