Ahmet Özhan – Kalk ey gönül feryada gel03:29

  • 0

Kalk ey gönül feryada gel vakt-i seher vakt-i seher

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Kalk ey gönül feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher
Mahbûb-ı aşkı yâda gel vakt-i seher vakt-i seher

Uykudan uyan eyle zâr maksûdunu isteyü var
Vere murâdın Kirdigâr vakt-i seher vakt-i seher

Kalk bak ki her yan açılu âleme rahmet saçılu
Her ne dilersen dopdolu vakt-i seher vakt-i seher

Etsen ki “yâ Rabbim” Hudâ “lebbeyk” deyü eyler nidâ
Dur yatma kalk yalvar ana vakt-i seher vakt-i seher

Her ne dilersen Kibriyâ ihsân eder ol bî-riyâ
İste murâdını dilâ vakt-i seher vakt-i seher

Zikr eyle gel Ma’bûdunu kim göresin meşhûdunu
Tâ bulasın maksûdunu vakt-i seher vakt-i seher

Hulûsî yârı yâda gel gamdan dili âzâda gel
Bülbül gibi feryâda gel vakt-i seher vakt-i seher”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"