Ahmet Özhan – Nefsin başı hoş olur02:50

  • 4,986

Nefsin başı hoş olur gerçi bî-namâz ile

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Özhan

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Divan-ı Hulûsi’den eserler seslendirdiği ‘Hulûs-i Aşk-1‘ albümü 2014 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Nefsin başı hoş olur gerçi bî-namâz ile
Sen namâzı bırakma mi’râc et namâz ile

Dört elinle sarılsan yine sardıramazsın
Dünyâ dedikleri bu aceb hokka-bâz ile

Ehiller ile konuş tâ ki ehil olasın
Seni yoldan çıkarır derilme yobaz ile

Baykuş ile bekleme vîrâne bucağını
Çık şikâra nefsini yoldaş ol şehbâz ile

Yâ Rab hidâyet eyle lutf u inâyet eyle
Çıkmaz yollarda kaldık bir sürü haylaz ile

Hergiz merhabâ etme ömrünü hebâ etme
Hakk u hukuk tanımaz Hak’dan utanmaz ile

Ezel mazhariyyetin bunda temâsîlidir
Ördek ördekler ile derilir kaz kaz ile

Hulûsî’yâ hoş görür özün Hakk’a tapşurur
Hakîkatda bir görür Mahmûd’u Ayâz ile”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"