Ahmet Özhan – Senden dolu iki cihan

Senden dolu iki cihân

Güfte: Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba
Seslendiren: Ahmet Özhan

 

1331-1412 yılları arasında yaşamış olan Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri Osmanlı Coğrafyası’nın manevi güneşidir. Yıldırım Bâyezid Han zamanında, manevi kimliğini saklayarak ekmekçilik yapmış bu sebeple halk arasında Somuncu Baba olarak tanınmıştır. Bursa Ulu Camii’nin açılışında Emir Sultan Hazretlerinin işaretiyle, ilk Cuma Hutbesinde Fatiha Suresini tefsir etmiş ve manevi büyüklüğü ortaya çıkmıştır. Şöhretten sakınan Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri talebelerini alarak Bursa’dan ayrılmış ve Aksaray’a gelmiştir. Burada bir müddet yaşadıktan sonra Hac’ca gitmiş Hac dönüşünde de Malatya’nın Darende ilçesine yerleşmiştir.

1412 yılında Darende’de vefât eden Somuncu Baba Hazretlerinin kabri, Darende Somuncu Baba Külliyesi içerisinde yer almaktadır. Başta Hacı Bayram-ı Veli olmak üzere bir çok talebe yetiştirmiş Osmanlı Devletinin manevi anlamda gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Somuncu Baba hazretlerinin soyundan gelmektedir.

Somuncu Baba Hazretlerinin günümüze kadar gelmiş 2 adet şiiri bilinmektedir. Bu şiirler tasavvuf musikisi sanatçısı Ahmet Özhan tarafından “Hulûs-i Aşk-1” albümünde seslendirilmiştir. Hulûs-i Aşk albümünde Divân-ı Hulûsi’den 13 şiir seslendirilirken Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’ya ait olan 2 adet şiir ile birlikte toplamda 15 adet ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Senden dolu iki cihan
Oldum zuhurundan nihan
Ger bulayam seni ayan
Ya Rab n’ola halim benim

Dilde kanaat olmaya
Züht ile taat olmaya
Senden hidayet olmaya
Ya Rab n’ola halim benim

Şol gün ki mizan kurula
Hak kapusunda durula
Halayık oda sürüle
Ya Rab n’ola halim benim

Ağlarım işte zar ile
Kaldum diriğ ağyar ile
Bilişmedim sen yar ile
Ya Rab n’ola halim benim

Hamîdi’nin gözü yaşı
Doldurur dağ ile taşı
Bilmem n’idem garip başı
Ya Rab n’ola halim benim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"