Ahmet Soyöz – Har oldu günüm03:55

Har oldu günüm

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Ahmet Soyöz

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz‘ün Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği “Nasihat-1″ Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Yâ Rab cânânımı göster göreyim
Kara yüzüm ayağına süreyim
Sohbet-i vaslına n’olur ereyim
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

Ağlarım dâr-ı fenâda gülmezem
Yâr mıyım ağyâr mıyım hîç bilmezem
Ölmeden ön ölmek ister ölmezem
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

Eşiğinde isterim bir hâk olam
Bir kadem basması ile pâk olam
Ezilip rîze-be-rîze çâk olam
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

Ey şâhım lutfun ile eyle kerem
N’ola gül yüzünü bir dahi görem
Sensiz zindândır bana Bâğ-ı İrem
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

Bir meded eyle Hulûsî hastaya
Kapında zincîrin ile besteye
Bî-akl-ı ser-mesteye
N’ideyim âh ile zâr oldu günüm
Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"