Cuma Hutbesi | Sırat-ı Müstakim14:57

  • 0

Somuncu Baba Külliyesinde Cuma Hutbesi
Konu: Sırat-ı Müstakîm

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki camilerde “Sırat-ı Müstakîm” konulu hutbe irâd edildi. Darende Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesindeki Cuma Hutbesi, Mustafa Baş tarafından irâd edildi.

Sırat-ı Müstakim ne demek? Nedir?

Sırat-ı müstakim, istikamet yolu demektir. İstikamet için, her türlü aşırılıktan uzak olan orta yol”, “dosdoğru yol” ve “pürüzsüz yol” gibi tarifler getirilmiştir. Bu yolu Kur’an-ı Kerim şu ayetlerle tanımlamaktadır:

“Göklerde ve yerde olan her şeyin kendisine ait olduğu Allah’ın yolu”(Şura, 42/53) ve “Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu” (Nisa, 4/69)

Sözlükte “anayol; doğru ve apaçık yol” mânalarına gelen sırât ile “dengeli ve dosdoğru” anlamındaki müstakīm kelimelerinden oluşan sırât-ı müstakīm “apaçık, dosdoğru ve hak yol” demektir. Burada yol kelimesinin dosdoğru diye nitelendirilmesi onun “hedefe ulaştıran en kısa yol” anlamına geldiğini gösterir.

Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah’a ortak koşmamak, anaya babaya iyilik etmek, evlâtlarının canına kıymamak, her türlü kötülük ve iffetsizlikten uzak durmak, yaşama hakkına saygı göstermek, yetim malına yaklaşmamak, ölçü ve tartıda dürüst olmak, yalan söylememek, Allah’a verilmiş olan ahde vefâ göstermek” şeklinde özetlenebilecek olan belli başlı dinî ve ahlâkî görevler sıralandıktan sonra bunlara riayet etmenin Allah’ın dosdoğru yolu (sırât-ı müstakîm) olduğu, başka yollara sapmadan bu yolda yürümenin gerektiği bildirilmektedir (el-En‘âm 6/151-153).

Buna göre sırât-ı müstakîm müminler için İslâm dışı her türlü inançtan, Kur’an ve Sünnet’e aykırı davranışlardan uzak durarak yaşamını sürdürme idealini ifade etmektedir. Mümin, namazlarının bütün rekâtlarında Fatiha Sûresi’ni okur ve Allah’tan sırat-ı müstakime hidayet talebinde bulunur. Biz Rabbimizden sırat-ı müstakime hidayetimizi dilemekle, bu dünyada ömrümüzü istikamet çizgisinde geçirmeyi, yâni kıldan ince, kılıçtan keskin olan sırat köprüsünü bu dünyada geçmeyi istemiş olmaktayız.

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"