Divan-ı Hulusi | Ben bir kuş olsam uçsam03:38

  • 0

Ben bir kuş olsam uçsam varsam yarin kuyuna

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubundan Necmettin Sarıoğlu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ben bir kuş olsam uçsam varsam yârın kûyuna
Kanatlarım üzülse düşüp o ilde kalsam

Yüz sürerek toprağa eşiğine baş koyup
Dost kapıdan çıkınca yüzüm ayağa salsam

Sorsa yârım hâlimi silip eşk-i âlimi
Kendi özüm unutup ana hayrete dalsam

Âşıkım dese o dem sâdıkım dese o dem
Ayağının altına yüz urup toprak olsam

Dese Hulûsî ki yâr sen bana ben sana yâr
Varım olup târumâr ben dahi kurbân olsam”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"