Divan-ı Hulusi | Bir gün gönülden dildara halim02:54

  • 109,655 izlenme

Bir gün gönülden dildara halim

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’ndan Musa Tektaş, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Bir gün gönülden dil-dâra hâlim
Arz eylemişdim âvâre hâlim

Cândan bu arza gûş urdu ammâ
Etdi ne hâcet izhâra hâlim

Âşık odur kim yanıp yok olsa
Demeye şudur ağyâra hâlim

Sen ey muhibb-i muhlis garîbim
Hep iştikâdır bu kâra hâlim

Sabr eyle dâim etme şikâyet
Her derd ü gamdan bî-çâre hâlim

Cevr ü cefâsı yârın Hulûsî
Lutfuyla döner gül-zâra hâlim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"