Divan-ı Hulusi | Dosta karşı çok kusurum

Dosta karşı çok kusûrum her işim bî-ârlık

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Dosta karşı çok kusûrum her işim bî-ârlık
Derd-i cânân ile olmak isterim bîmârlık

Cânımı ol yâra kurbân etmeğim bu îd kim
Çün yok oldukda bu varım kat’ olur ağyârlık

Gark-ı isyân eyledi nefsim benim yâ Rabbenâ
Gece gündüz nefs elinden çekdiğim bîzârlık

Kim musaffâ kalb teslîm-i yâr olmak gerek
Böyle teslîm olmayınca zâhir olmaz yârlık

Bir nazar kılsa Hulûsî şâh efendin kim sana
Nîm nigâh ile gülistâna döner hep hârlık”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"