Divan-ı Hulusi | Dostdan gayrı ki yok dünyâca hîç varım benim

Dostan gayrı ki yok dünyaca hiç varım benim

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Dostdan gayrı ki yok dünyâca hîç varım benim
Olmasın dünyâda andan özge bir yârım benim

Âşıkım gayrıya kılmaz bu gönlüm iltifât
Zâhir olmaz kim derûnumda yanan nârım benim

Çâk edilse tîğ ile bu sîne-i mecrûh-nâk
Âşikâr olur gönül tahtında şehvârım benim

Etmişim bezl bu cânı ol şâhvârın yoluna
Andan özge olmasın fânîde dildârım benim

Bu yıkılmış gönlümün ârzûsu andan gayrı yok
İstemez gayrı elinden çâre bîmârım benim

Kapısında olmağı ister Hulûsî kıtmîri(bendesi)
Gayrıya meylim sezâ mı çünkü hünkârım benim

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"