Divan-ı Hulusi | Ey bâd-ı sabâ söyle bize yâr-ı vefâdan bu gece04:57

  • 8,662 izlenme

Ey bâd-ı sabâ söyle bize yâr-ı vefâdan bu gece

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ey bâd-ı sabâ söyle bize yâr-ı vefâdan bu gece
Hem nakd-i hayâtımız olan şevk-i safâdan bu gece

Bizi dâim yâd eder mi söyle ey bûy-ı ıtr
Şeref-i revnaka-i nûr u ziyâdan bu gece

Rahm edip meks edüben n’ola haber ver bize sen
Gözümüz nûru olan kân-ı sehâdan bu gece

İntizârımız anın görmekdir gül yüzünü
Hasta gönlümüze sun bûy-ı şifâdan bu gece

Biz anın kullarıyız yoluna koyduk baş u cân
Söyle gördünse bize şân-ı [u]lâdan bu gece

Varımız ol ârımız ol cân u cânânımız ol
Kamu evlâdına de Hakkî Baba’dan bu gece

Bu Hulûsî yolunu bekler iken şâm u seher
Destine sun varak-ı mihr ü vefâdan bu gece”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"