Divan-ı Hulusi | Ey hublar şahı sen eylesen ferman

Ey hublar şâhı sen eylesen fermân

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ey hûblar şâhı sen eylesen fermân
Cânımı yoluna eylesem kurbân
Gönlüm ârzûsu bu dildeki efgân
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim

Yâremi sarmağa senden özge el
Yaramaz sevdiğim sarmağa sen gel
Dilde de cânda da yok başka emel
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim

Çeşmimi firkatin eyledi giryân
Bağrımı hasretin eyledi al kan
Varımı şefkatin eyledi talan
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim

Görmeden hüsnüne eyledin mâil
Aklımı fikrimi eyledin zâil
Mihnetine râzı cevrine kâil
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim

Hulûsî unutup kavm ü kardaşı
Dîdeden akıdıp kan ile yaşı
Yoluna sarf edip cân ile başı
Dağları aşasım geldi sevdiğim
Sana kavuşasım geldi sevdiğim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"