Divan-ı Hulusi | Ey yar bu gamdan kurtara mı canı02:30

  • 0

Ey yar bu gamdan kurtara mı canı

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ey yâr bu gamdan kurtara mı cânı
Olsun seninle etsin figânı

Hayrânın olup gayrı unutsun
Derdinle dâim geçsin zamânı

Vaslın demiyle doldur da cânı
Artık unutsun sensiz cihânı

Pâyâna hicrin ersin de ey yâr
Sen ol bu cânın kutlu mihmânı

La’lin şarâbın lutf et ki gönlüm
Mestinle bulsun ayn-ı ayânı

Bir cânda yârın sevdâsı olsa
Yârın o câna vasl armağânı

Bir gün Hulûsî ol mihribânın
Kurbânı olsun versin de cânı”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"