Divan-ı Hulusi | Gönül candan geçer yardan geçilmez02:08

  • 40,589

Gönül candan geçer yardan geçilmez

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Gönül cândan geçer yârdan geçilmez
Cihânı terk eder yârdan geçilmez

Şol Edhem oğlunun etdiği gibi
Kamu vardan geçer yârdan geçilmez

Eğer yâr oldun ise sen o yâra
Ko gayrı kâr u var yârdan geçilmez

Şu pervâneyi görmen mi verip cân
Yanar nârdan geçer yârdan geçilmez

Ana sâdık denir ki bile tahkîk
Geçe serden bile yârdan geçilmez

Eğer bülbül isen et hâra minnet
Gücenip hâra gül-zârdan geçilmez

Bu yolda cân verip merd ol Hulûsî
Eğer âşıksan ikrârdan geçilmez”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"