Divan-ı Hulusi | Gözledik göz göz olduk04:20

  • 0

Gözledik göz göz olduk

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’nden Duran Bak(Sürmeli), Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Gözledik göz göz olduk
Yokuşu yok düz olduk
Firkat-ı yâr ile hemîn
Ma’nâsız bir söz olduk

Dil-berin cân kabûlü
Yakın eyledi yolu
Açdı muhabbet gülü
Gecesiz gündüz olduk

Çağladık seller gibi
Açıldık güller gibi
Çiğnenip yollar gibi
Havâlandık toz olduk

Her cevrine katlandık
Yaya iken atlandık
Yâr ile sıfâtlandık
Âleme bir yüz olduk

Kurdu pâzârımız aşk
Oldu her kârımız aşk
Hulûsî yârımız aşk
Yandık ana köz olduk”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"