Divan-ı Hulusi | Maksat o yardır yarin unutma06:10

Maksat o yardır yârin unutma

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Maksad o yârdır yârın unutma
Gayrı zünnârdır yârın unutma

Zikr eylesen de şükr eylesen de
Fikr eylesen de yârın unutma

Hayrın kusûrun hüznün sürûrun
Olsun huzûrun yârın unutma

Sırrına mahrem yârın bilip hem
Yâd eyle her dem yârın unutma

Nemrûd deyerler matrûd deyerler
Merdûd deyerler yârın unutma

Atîk olursun refîk olursun
Sıddîk olursun yârın unutma

Yârın kemendi zülf-i semendi
Boynunda bendi yârın unutma

Bil anı hâzır hâline nâzır
Et vird-i hâtır yârın unutma

Fâsık desinler fâcir desinler
Sen sâdık olup yârın unutma

Hulûsî her bâr yâdın olup yâr
Kur gizli pâzâr yârın unutma”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"