Divan-ı Hulusi | Yarin cemâli seyridir kâr u varımız04:59

  • 0

Yarin cemali seyridir kar u varımız

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubundan Fehmi Buzsun, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Divânından ilahiler seslendiriyor.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Yârın cemâl-i seyridir kâr u varımız
Yokdur cihânın varına i’tibârımız

Eller ne derse desin ne gam bize
Bilir her hâlimizi yâr-ı gârımız

Bu kâr-hâne-i âlemde nemiz var
Hevâ-yı yâr ile döner rüzgârımız

Mahv olunca dilden gubâr-ı mâsivâ
Anda zuhûr eder her demde hüsn-i yârımız

Hulûsî hâk olur bir gün cism-i nâtüvân
Çıkar semâ-yı evc-i izzete gubârımız”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"