Dîvân-ı Hulûsi’de Hasret ve Ayrılık | Hayati İnanç06:19

“5 Dakika İlim ve Kültür” programı kapsamında; yazar Hayati İnanç Osman Hulûsi Efendi’nin Dîvânında ‘Hasret ve Ayrılık’ konusu hakkında bilgiler verdi. Yazar Hulûsi Efendi’nin dîvânında yer alan ve “Ey yâranlar kılın duâ düştüm ben yârimden cüdâ” dizesiyle başlayan şiirin şerhini yaptı.

Şiirin sözleri şu şekilde:

1. Ey yârânlar kılın duâ düşdüm ben yârımdan cüdâ
Kavuşdursun bizi Hudâ vâ hasretâ vâ firkatâ

2. Çıkdım vatandan gurbete düşdüm belâ-yı mihnete
Dayanılmaz bu hasrete vâ hasretâ vâ firkatâ

3. Vasl ile gülmedi yüzüm hasretle kan ağlar gözüm
Derd ile mahvoldu özüm vâ hasretâ vâ firkatâ

4. Düşdüm sivânın dâmına eremedim encâmına
Dostun visâl-i kâmına vâ hasretâ vâ firkatâ

5. Özle Hulûsî yârını terk eyleyip ağyârını
Bulmaz isen dildârını vâ hasretâ vâ firkatâ

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"