Diyanet TV | Mehmet Kemiksiz | Karanfiller tütsün dursun03:31

Karanfiller tütsün dursun

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Kemiksiz

Diyanet Tv’de yayınlanan “Bestehan” programında tasavvuf musikîsi sanatçısı bestekâr Mehmet Kemiksiz, Osman Hulûsi Efendi’nin dîvânından “Karanfiller tütsün dursun” ilâhisini seslendirdi.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf musikisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Divanı Hulusi Darendevi’den seslendirdiği ilahilerle ‘Fasl-ı Bahar‘ albümünü hazırlamıştır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Karanfiller tütsün dursun
Çiçeklerin başı güldür
Bülbülleri ötsün dursun
Gözlerimin yaşı güldür

Somuncu Baba’nın ili
Tâze açar gonca gülü
Bağında öter bülbülü
Kokar dağı taşı güldür

Hulûsî sulbümüz el-hak
Rasûl’ün âline mülhak
Altun silsilenin mutlak
Hep kavmi kardaşı güldür”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"