Dursun Ali Erzincanlı – Kurbanın Olaydım04:19

  • 0

Kurbanın Olaydım

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Dursun Ali Erzincanlı

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz‘ün Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği “Nasihat-1″ Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

N’ideydim âlemi âlemde hayrânın olaydım yâr
N’ideydim âdemi âdemde kurbânın olaydım yâr

N’ideydim hûr u gılmânı n’ideydim bâğ-ı Rıdvânı
N’ideydim başka seyrânı sana seyrân olaydım yâr

N’ideydim devlet-i câhı n’ideydim izzet-i şâhı
N’ideydim mihr ile mâhı sana mihmân olaydım yâr

N’ideydim yâr u ağyârı n’ideydim bülbül-i zârı
N’ideydim gül ü gül-zârı sana giryân olaydım yâr

N’ideydim yârın olsaydım n’ideydim varın olsaydım
N’ideydim zârın olsaydım sana nâlân olaydım yâr

N’ideydim zülf-i leylâyı n’ideydim çeşm-i şehlâyı
N’ideydim başka sevdâyı sana sûzân olaydım yâr

N’ideydim şânına lâyık Hulûsî’n olmasa âşık
N’ideydim olmayı ayık sana mestân olaydım yâr”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"