Ender Doğan – Şaştım elinden

ErkamTv’de yayımlanan “Suzidil” programında sanatçı Ender Doğan, Osman Hulûsi Efendi’nin Dîvânında yer alan “Şaştım elinden” şiirini seslendirdi.

 

Şiirin sözleri:

Şaşdım elinden kaçdım elinden
Âkıbet derde düşdüm elinden

Ey yâr-ı gârım yok elde varım

Aşkın şarâbın içdim elinden

 

Dârü’l-emânsın hoş nev civânsın

Kırıldı bâlim düşdüm elinden

 

Seyr oldu seyrin yâd oldu gayrın

Düşdüm odlara pişdim elinden

 

Yakdın firâka koydun merâka

Şol kuş misâli uçdum elinden

 

Hicrin gamıyla vaslın demiyle

Seylâb-ı aşkım taşdım elinden

 

        Hulûsî yârım aldı karârım

Âhir mezârım eşdim elinden

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"