Ender Doğan – Ya Rab Cananımı Göster Göreyim04:22

  • 0

Trt1’de yayınlanan ve sunuculuğunu Serdar Tuncer’in yaptığı “Ramazan Sevinci” programına konuk olarak katılan sanatçı Ender Doğan, Osman Hulûsi Efendi’nin dîvânından eserler seslendirdi.

İlahinin Sözleri şu şekilde:

   “Yâ Rab cânânımı göster göreyim

Kara yüzüm ayağına süreyim

Sohbet-i vaslına n’olur ereyim

N’ideyim âh ile zâr oldu günüm

Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

 

Ağlarım dâr-ı fenâda gülmezem

Yâr mıyım ağyâr mıyım hîç bilmezem

Ölmeden ön ölmek ister ölmezem

N’ideyim âh ile zâr oldu günüm

Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

 

Eşiğinde isterim bir hâk olam

Bir kadem basması ile pâk olam

Ezilip rîze-be-rîze çâk olam

N’ideyim âh ile zâr oldu günüm

Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

 

Ey şâhım lutfun ile eyle kerem

N’ola gül yüzünü bir dahi görem

Sensiz zindândır bana Bâğ-ı İrem

N’ideyim âh ile zâr oldu günüm

Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

 

Bir meded eyle Hulûsî hastaya

Kapında zincîrin ile besteye

Bî-akl-ı ser-mesteye

N’ideyim âh ile zâr oldu günüm

Âşıkım mihnet-i hâr oldu günüm

 

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"