Enver Seyitoğlu – Şen ola gönül şen ola06:21

  • 0

Şen ola gönül şen ola

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Enver Seyitoğlu

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi ve şiir seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Enver Seyitoğlu, Nisan Kumru ve Ahmet Soyöz‘ün Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği “Nasihat-1″ Albümü 2004 yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür. Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçilmiş 8 adet şiir bulunmaktadır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Aldandık şîrîn sözüne
Kul olduk âhû gözüne
Sevgilinin gül yüzüne
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Kabûl olup niyâzımız
Lutf edip serv-i nâzımız
Olup da çâre sâzımız
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Meğer ki bahtı yâr ola
Şitâ vakti bahâr ola
Gün doğa şeb nehâr ola
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Şakıyan bülbüller gibi
Lâleler sünbüller gibi
Tâze gonca güller gibi
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Hey gözümüz Bekir Dede
Bizimle etme arbede
Düzeliriz gide gide
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Hulûsî-i efgendesi
Bâbında hakîr bendesi
Bir âşık-ı şermendesi
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Dost ile düşmân bir ola
Vuslat u hicrân bir ola
Derd ile dermân bir ola
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Ne dedin hey gönül bana
Nasîhat eylerim sana
Dön gel sevdiğinden yana
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Kurtulup gayrın gamından
Dehr-i dûnun eleminden
Yârın lutf u kereminden
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola

Doğdu dil yârın gamıyla
Bir-dem oldu her demiyle
Hulûsî dost keremiyle
Açıla gönül açıla
Şen ola gönül şen ola”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"