Ey veli nimetim ey canım baba | Osman Hulusi Efendi03:13

  • 0

Ey veli nimetim ey canım baba

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Somuncu Baba İlahi Grubu

Somuncu Baba İlahi Grubu’ndan Musa Tektaş, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi’nin Mektubât’ında yer alan “Ey Veli Nimetim Ey Canım Baba” ilahisini seslendirdi.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Hulusi Efendi Vakfı bünyesinde oluşturulan Somuncu Baba İlahi Grubunun müziksiz olarak seslendirdiği ilahiler büyük ilgi görmektedir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Ey veliyy-i ni’metim canım baba
Ey bakâ-yı devlet-i şanım baba

Ey gamlı gönlümün gamlı neş’esi
Ey dertli cân u hem dermanım baba

Ey kanlı yaş döken gözümün nuru
Ey mahzun gönlüme her ânım baba

Neş’esi bahâr-ı ömrümün varı
Sürûr-ı sîne-i viranım baba

Hayâlin gözümde yâdın gönlümde
Yer tutdu ey canda mihmânım baba

Hep sayende geçdi bu âna değin
Azade hep dem-i devrânım baba

Bir gün yine Mevlâ kavuşdurursa
Cân ola vaslına kurbânım baba”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"