Fatih Koca | Uykudan Uyan05:24

  • 0

Diyanet Tv’de yayınlanan İftarı Beklerken programında Tasavvuf Musikisi sanatçısı Fatih Koca Osman Hulusi Efendi’nin “Uykudan Uyan” ilahisini seslendirdi.

Osman Hulûsi Efendi’nin Divân-ı Hulûsi-i Dârendevî adlı eseri ilk olarak 1986 yılında basılmıştır. Hayatı boyunca insanlığa hizmeti Hakk’a hizmet kabul eden Osman Hulûsi Efendi, bu ilk basılan eserin gelirlerini, Darende’de yapılacak olan hastane için vakfetmiştir. Yıllar içerisinde çok sayıda akademisyen tarafından incelenen ve hakkında eserler yazılan bu nadide eserde Osman Hulûsi Efendi’nin küçük yaşlarından itibaren ilahi aşk ile yazmış olduğu şiirleri bulunmaktadır.

Divan edebiyatı alanında örnek gösterilen eserden seçilen şiirler çeşitli sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Uykudan uyan derdlere boyan
Aşk oduna yan âvâre gönlüm

Her seher ağla su gibi çağla
Rûz u şeb ağla bî-çâre gönlüm

Durma yürü sen kalma geri sen
Vergil seri sen dil-dâra gönlüm

İnsan ara bul irfân ara bul
Dermân ara bul bîmâre gönlüm

Gel gül olagör sünbül olagör
Bülbül olagör gül-zâra gönlüm

Bu Hulûsî’nin dinle sözünü
Cehd eyleyip gör dîdâr yüzünü

Görmeğe anı aç cân gözünü
Vâkıf ol cümle esrâra gönlüm”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"