Grup Dergâh – Ey Yusufu Kenanımız04:27

  • 0

Ey Yusufu Kenanımız

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ey-Yûsuf-ı Ken’ânımız
Ey cânımız cânânımız
İkrârımız îmânımız
İzhârımız ızmârımız

Dilde dem-i feryâdımız
Her lahza cânda yâdımız
Sensin gamımız şâdımız
Evrâdımız ezkârımız

Zulmet şebinde nûrumuz
Ey hâzır-ı huzûrumuz
Her bir gam u sürûrumuz
Efkârımız esrârımız

Ey rif’at-ı devletimiz
Ey yâr-ı bî-minnetimiz
Ey dü cihân izzetimiz
Ey yâr-ı dil-figârımız

Gerçi Hulûsî’ndir gedâ
Yok nesnesi lâyık sana
Bu cân u başı bî-bahâ
Fedâ yoluna varımız”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"