Grup Dergâh – Sana derler ki sînesin03:45

Sana derler ki sînesin

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Sana derler ki sînesin
Yâr yüzüne âyînesin
“Küntü kenz”e hazînesin
Bilmem ki sen nesin gönül

Gâh Tanrı’nın hâs kulusun
Gâh mâsivâlar dolusun
Gâh uslusun gâh delisin
Bilmem ki sen nesin gönül

Gâh müşgîn zülfe bestesin
Gâh gonca-i gül-destesin
Gâh ümîdsiz bir hastasın
Bilmem ki sen nesin gönül

Şah-bâz-ı Kudse lânesin
Şem’-i ruha pervânesin
Bir âşık-ı dîvânesin
Bilmem ki sen nesin gönül”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"