Grup Dergâh – Sözlerin ağyârı dese söz mü ya03:02

Sözlerin ağyarı derse söz mü ya

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Sözlerin ağyârı derse söz mü yâ
Gözlerin ağyârı görse göz mü yâ
Özde gayr olsa hayâlin öz mü yâ
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Sözlerin ağyârı derse söz deme
Gözlerin ağyârı derse göz deme
Özde gayr olsa hayâlin öz deme
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Bülbül isen kadrini bildin gülün
Gül isen ma’şûkusun her bülbülün
Âşinâ ol halli bu her müşkilin
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Derdini devletli tâc et başına
Çâre bul bî-çâre kendi başına
Et vedâ’ yârânına yoldaşına
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü

Ey Hulûsî yârene sar yârını
Yoluna eyle fedâ her varını
Yâr edip etvârını efkârını
Yârın ile yâr olup bî-gam yürü
Derdine düş ol anın her dem yürü”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"