Grup Dergâh – Vedduha hüsnüne denildi ey şah02:37

  • 0

Vedduha hüsnüne denildi ey şah

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Grup Dergah

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi eserleri ile tanınan Grup Dergâh‘ın Divan-ı Hulûsi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Gönül Yâr’e Yâr Olur‘ albümü 2013 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve büyük ilgi görmüştür. Albümde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

‘Ve’d-duhâ’ hüsnüne denildi ey şâh
Ahsente ahsente hoş bâreke’llâh
‘Ve’l-leyl’ zülfüne okundu ey mâh
Ahsente ahsente hoş bâreke’llâh

Cümle âlemlerin oldun serveri
Emrine râm oldu ins ü cin perî
Çeşmin ayn-ı hayât lebin Kevserî
Ahsente ahsente hoş bâreke’llâh

Şânına okundu hutbe-i “levlâk”
Şükr eyleyip dedin “vemâ şekernâk”
Seninçin halk oldu âlem ü eflâk
Ahsente ahsente hoş bâreke’llâh”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"