Halil Necipoğlu ve Oğuzhan Aydın’dan Vakt-i Seher İlahisi

Star Tv’de yayınlanan Ramazan Bereketi programında sanatçı Halil Necipoğlu ve Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin dîvânında yer alan Vakt-i Seher ilahisini seslendirdiler.

 

Vakti Seher ilahisi sözleri:

Cûşa gelir dağ ile taş feryâd eder vakt-i seher

Her nesneyi kaplar telâş feryâd eder vakt-i seher

 

Ol demde gül handân olur bülbül görüp nâlân olur

Her ehl-i dil şâdân olur feryâd eder vakt-i seher

 

Ol demde diller zâr eder dil-ber arz-ı dîdâr eder

Her cân özün izhâr eder feryâd eder vakt-i seher

 

Ol demde eşcâr u nebât tâze bulurlar hep hayât

Ol demde cümle mümkinât feryâd eder vakt-i seher

 

Çağlar akar âb-ı revân yüz yere kor eyler figân

Ol demde zerrât-ı cihân feryâd eder vakt-i seher

 

Ol demde ins ile melek raksa gelir çarh-ı felek

Hû Hû deyü suda semek feryâd eder vakt-i seher

 

Ol demde Zât-ı Kibriyâ âşıklara eyler salâ

Olan bu sırra âşinâ feryâd eder vakt-i seher


Hulûsî
âşıksan eğer dur yatma gel vakt-i seher

Bak gör ki âlem ser-te-ser feryâd eder vakt-i seher”

 

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"