Hulusi Efendi Vakfı | Darende – Malatya00:53

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı

Darende – Malatya

Hulusi Efendi Vakfı “her canlıya hizmet” düsturu ile 1986 yılında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi tarafından kurulmuştur. Resmi olarak, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hakimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No : 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin Tesciline karar verilmiştir.

Yaptığı hizmetler ve gösterdiği faaliyetler nedeniyle, 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Vakfımıza vergi muafiyeti hakkı tanınmış ve Vakfımız kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanmıştır. Genel Merkezi Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir.

Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ’nin 1990 yılında vefatından sonra Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanlığını, Osman Hulûsi Efendi’nin mahdumu ve halefi Hamid Hamidettin Ateş Efendi yürütmektedir. Detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hulusi Efendi Vakfı Web Sayfası

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"