Hulusi Efendi Vakfı | Vakıf Tanıtım Filmi – 201621:35

  • 0

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı
Somuncu Baba’dan Hulusi Efendi’ye “hulus-i kalb” ile gönül birlikteliği…

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı – Hulûs-i Kalb ile 30 Yıl

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı, Darende Noterliğince düzenlenen 18 Şubat 1986 günü ve 449 yevmiye nolu senetle kurulmuş, Darende Asliye Hukuk Hâkimliğinin 13 Mart 1986 gün ve Esas No: 1986 / 33 Karar No: 1986/ 109 sayılı kararı ile Vakıf Senedinin tesciline karar verilmiştir. Vakıf kuruluşu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Resmi Gazete’nin 31.12. 1986 gün ve 19328 sayılı nüshasının 63. sayfasında ilan edilmiştir.

Genel Merkezi Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Vakfımız, memleketin kalkınması ve toplumun aydınlanması yolunda örnek çalışmalarına buradan yön vermektedir. 2016 yılı itibarı ile 30. hizmet yılına giren Vakfımıza, yaptığı hizmetler ve gösterdiği faaliyetler nedeniyle 2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınmış ve Vakfımız kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanmıştır.

Eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, tarihî eserlerin restorasyonu ve kültürel alanlarda hizmet veren Vakfımız 30. hizmet yılında daha da büyüyen aşk ve şevkle hizmetlerine devam etmektedir. 30 yıldır bizleri yalnız bırakmayan, yardımları ve destekleriyle faaliyetlerimize katkı sağlayan bağışçılarımıza ve gönül dostlarımıza teşekkür ederiz…

Detaylı bilgi için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:

Hulusi Efendi Vakfı web sayfası

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"