İstanbul – Uluslararası Sempozyum – 150:50

  • 0

Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi | 1.Oturum

İngiltere¸ Bosna-Hersek¸ Mısır¸ Pakistan¸ Özbekistan¸ Azerbaycan ve ülkemizin değişik üniversitelerinden 40 akademisyen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi‘nin insanlığa hizmetlerini ve örnek hayatlarını anlattı. Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumlarının ilk bölümü olan İstanbul ayağı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleşti.

Sunuculuğunu Serdar Tuncer’in yaptığı programda, Tasavvuf musîkisi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den besteleyerek okuduğu ilahiler büyük beğeni topladı. İstanbul’da sempozyumun 1.oturumunda tebliğ sunan akademisyenler ve konuları şu şekildedir:

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil/Marmara Ünv. (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Necdet Tosun/Marmara Ünv./Naşibendilik ve Naşibendilik-Yesevilik Mukayesesi
Prof. Dr. Nihat Öztoprak/Marmara Ünv./Doğuş Hikayeleriyle Hulûsi Efendi’nin Şiirleri
Prof. Dr. Sheikh Rudwan Muhammed/İngiltere/Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’de Sufilik Kavramı
Prof. Dr. Muhammed İkbal Müceddidi/Pakistan/Pakistanlı Nakşibendi Sufiler ve Hulûsi Efendi’yle İlgili Bazı Bilgiler
Prof. Dr. Kazım Hacımeylic/Bosna Hersek/Bosnalı Mürşidlerle Hulûsi Efendi’nin Ortak Yönü

Programın 2.oturumunu şu linkten izleyebilirsiniz:
Sempozyum 2.Oturum

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"