İstanbul Uluslararası Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Sempozyumu

Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

İngiltere, Bosna-Hersek, Mısır, Pakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve ülkemizin değişik üniversitelerinden 40 akademisyen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi’nin insanlığa hizmetlerini ve örnek hayatlarını anlattı. Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumlarının ilk bölümü olan İstanbul ayağı Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Sunuculuğunu Serdar Tuncer‘in yaptığı programda, Tasavvuf musîkisi sanatçısı Ahmet Özhan’ın Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den besteleyerek okuduğu ilahiler büyük beğeni topladı.

İstanbul’da tebliğ sunan akademisyenler ve konuları şu şekildedir:

Sempozyum 1. Oturum:

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil /Marmara Üniv. (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Necdet Tosun / Marmara Üniv. / Naşibendilik ve Naşibendilik-Yesevilik Mukayesesi
Prof. Dr. Nihat Öztoprak / Marmara Üniv. / Doğuş Hikayeleriyle Hulûsi Efendi’nin Şiirleri
Prof. Dr. Sheikh Rudwan Muhammed / İngiltere / Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’de Sufilik Kavramı
Prof. Dr. Muhammed İkbal Müceddidi / Pakistan / Pakistanlı Nakşibendi Sufiler ve Hulûsi Efendi’yle İlgili Bazı Bilgiler
Prof. Dr. Kazım Hacımeylic / Bosna Hersek / Bosnalı Mürşidlerle Hulûsi Efendi’nin Ortak Yönü

Sempozyum 2. Oturum:

Prof. Dr. Hayrettin İvgin / Ankara (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Sebahat Deniz / Marmara Üniv. / Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’ye Göre Leyla Teması
Prof. Dr. Elcin İsgenderzade / Azerbaycan Teknik Üniv. / Hulûsi Efendi ile Hacı Ferhat Mirza’nın Kelamlarındaki Fikir Benzerlikleri
Doç. Dr. İttifak Mirzebeyli / Azerbaycan / Hulûsi Efendi ile Hacı Ferhat Mirza’nın Edebi ve Ortak Yönleri
Hacı Ferhat Mirza Bey / Azerbaycan / Hulûsi Efendi Türk Bilgeliğinin Zirvelerinden Biridir
Dr. Masudhon İsmoilov / Özbekistan İlimler Akademisi / Hoca Muhammed Pârisa’nın Eserlerinin Özbekistan’daki El Yazma Nüshaları
Arş. Gör. Fayzullahan Atahanov / Özbekistan İlimler Akademisi / Özbekistan’da Nakşi Silsilesindeki Veliler ve Buhara’daki Türbeleri

Enjoyed this video?
somuncu-baba-hulusi-efendi-sempozyumu-istanbul
"No Thanks. Please Close This Box!"