İyilik nedir? | Hulûsi Efendi’den Öğütler04:42

  • 0

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, İslâm’da iyilik konusunda öğütlerde bulunuyor.

Eser: Şeyh Hâmid-i Velî Minberinden Hutbeler

Seslendiren: Aykut Burak Şimşek

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"