Kırk Hadis | 6.Hadis | Somuncu Baba 40 Hadis Eserinden

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba’nın yorumuyla Kırk Hadis – 6.Hadis

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri “Kırk Hadis” adlı eserinde yer verdiği hadis-i şeriflere aynı zamanda yorum ve açıklamalarını eklemiştir. Eseri Nasihat Yayınları’ndan temin edebilirsiniz.

6.Hadis:

“Ebû Musa (r.a.)’dan: Rasûlullah aramızda ayağa kalkıp şu beş hususu söyledi: Allah Teâlâ uyumaz. Zaten uyku onun şanına layık değildir. Kullarının maddî-manevî durumlarında (sürekli) değişiklikler yapar. Gündüz amelinden önce gece amelleri, gece amelinden önce de gündüz amelleri Allah’a yükseltilir. O’nun görülmesini engelleyen nurdur. Eğer perdeyi açsaydı, celal ve cemali, O’nun gördüğü bütün mahlûkatını yakardı.”

(Muslim, İman, 79; İbn Mâce, Mukaddime, 13)

6.Yorum:

“Burada Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmaya işaret vardır. Hz. Muhammed (s.a.v) sanki lisan-ı hal ile mümine diyor ki: “Gaflet uykusundan uyan, hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çek. Her vaktini Allah’a taata harcamak suretiyle değerlendir. Böyle yaparsan, Allah senden beşeriyetinin karanlık perdelerini kaldırır, enâniyetini yakar ve kerîm olan zâtının nuru sana tecelli eder.” Şeyh Hâmid-i Veli / Somuncu Baba

Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretlerinin hayatı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz…

Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi Web Sayfası

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"