Mehmet Emin Ay – Efendim

Meyl eyledi dil sen gibi dildara Efendim

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Emin Ay

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay‘ın Divan-ı Hulûsi’den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği ‘Hulûs-i Kalb‘ albümü 2002 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Meyl eyledi dil sen gibi dil-dâra efendim
Derdimi ne hâcet sana izhâra efendim

Her neye nazar kılsa bu dîdem sana müştâk
Etmez olup artık nazar ağyâra efendim

Eyledi firâk âteşi cânım evin ihrâk
Bu derdlerime eyle  n’olur çâre efendim

Göz göz oluban cism-i zaîfim amân ey yâr
Hasret yüreğe açdı nice yâre efendim

Aşıkına ma’şûk nice çevirmez aceb yüz
Bülbül ki kılar nâleyi gül-zâra efendim

Ma’mûrelerim oldu harâb-ı hicr ile tahrîb
Ta’miri sana kaldı yetiş zâra efendim

Dûr eyleme bu bendeni feyz-i nazarından
Lutf eyle Hulûsî gibi bî-âra efendim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"