Mehmet Emin Ay – Ey garib bülbül06:03

Ey garib bülbül gülistân içre efganın nedir

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Emin Ay

 

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay‘ın Divan-ı Hulûsi’den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği ‘Hulûs-i Kalb‘ albümü 2002 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ey garîb bülbül gülistân içre efgânın nedir
Hem-demin güldür senin yine bu nâlânın nedir

Şâd olanlar ağlamaz gamlı olan gülmez denir
Gamdan âzâd olmadın bu şâd u handânın nedir

Bu ile geldin kimesne sana hîç yâr olmadı
Yâr-ı gârın kim senin aceb ki ihvânın nedir

Her biri yârın yolunda varını eyler fedâ
Ey gönül senin dahi yârına kurbânın nedir

Herkesin bir azığı vardır tedârik eylemiş
Sen de yolcusun bu ilden azık u nânın nedir

Her biri bir emre mahkûm hükm eden bir şâhı var
Sen kimin emrine bağlısın bu sultânın nedir

Devr eder pervâneler etrâf-ı şem’i dem-be-dem
Dost cemâli şem’ine senin bu devrânın nedir

Ey Hulûsî herkesin ta’yîbine oldun hedef
Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyânın nedir”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"