Mehmet Emin Ay – Ey yarenler kılın dua

Ey yaranlar kılın dua düşdüm ben yarimdan cüda

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Emin Ay

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay‘ın Divan-ı Hulûsi’den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği ‘Hulûs-i Kalb‘ albümü 2002 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ey yârânlar kılın duâ düşdüm ben yârımdan cüdâ
Kavuşdursun bizi Hudâ vâ hasretâ vâ firkatâ

Çıkdım vatandan gurbete düşdüm belâ-yı mihnete
Dayanılmaz bu hasrete vâ hasretâ vâ firkatâ

Vasl ile gülmedi yüzüm hasretle kan ağlar gözüm
Derd ile mahvoldu özüm vâ hasretâ vâ firkatâ

Düşdüm sivânın dâmına eremedim encâmına
Dostun visâl-i kâmına vâ hasretâ vâ firkatâ

Özle Hulûsî yârını terk eyleyip ağyârını
Bulmaz isen dil-dârını vâ hasretâ vâ fırkatâ”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"