Mehmet Emin Ay – Uykudan uyan

Uykudan uyan derdlere boyan

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Emin Ay

 

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. İlim Adamı ve Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Prof.Dr. Mehmet Emin Ay‘ın Divan-ı Hulûsi’den şiirleri ilahi formatında seslendirdiği ‘Hulûs-i Kalb‘ albümü 2002 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Hulûs-i Kalb albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 11 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Uykudan uyan derdlere boyan
Aşk oduna yan âvâre gönlüm

Her seher ağla su gibi çağla
Rûz u şeb ağla bî-çâre gönlüm

Durma yürü sen kalma geri sen
Vergil seri sen dil-dâra gönlüm

İnsan ara bul irfân ara bul
Dermân ara bul bîmâre gönlüm

Gel gül olagör sünbül olagör
Bülbül olagör gül-zâra gönlüm

Bu Hulûsî’nin dinle sözünü
Cehd eyleyip gör dîdâr yüzünü

Görmeğe anı aç cân gözünü
Vâkıf ol cümle esrâra gönlüm”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"