Mehmet Kemiksiz | Bağrımı yar etti kebap

Bağrımı yar etti kebap bilmem ne yarin arzusu

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Kemiksiz

Darende’de Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi açılış programına katılan tasavvuf musikisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz Osman Hulusi Efendi’nin Divanından ilahiler seslendirdi.

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf musikisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Divanı Hulusi Darendevi’den seslendirdiği ilahilerle ‘Fasl-ı Bahar‘ albümünü hazırlamıştır.

Şiirin sözleri şu şekildedir:

Bağrımı yâr etdi kebâb bilmem ne yârın ârzûsu
Hâlimi zâr etdi harâb bilmem ne zârın ârzûsu

Ben istedim mi ki güle hem-dem olup da bülbüle
İster ki bağrımı dele bilmem ne hârın ârzûsu

Gâmzesi kana susamış dîdesi câna susamış
Gîsûları kasd eylemiş bilmem ne mârın ârzûsu

Çekdim bir âh-ı serd-i hûb sabr eyle olgıl merd-i hûb
Hoşdur olursun derd-i hûb bilmem ne kârın ârzûsu

Hulûsî nice kul ola çiğnene yüzü yol ola
Belki o dem makbûl ola bilmem ne varın ârzûsu”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"