Mehmet Kemiksiz – Ey dil bilmem neden

Ey dil bilmem neden efgana düşdün

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Kemiksiz

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Mehmet Kemiksiz‘in Divan-ı Hulusi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Fasl-ı Bahar‘ albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Fasl-ı Bahar albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 8 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ey dil bilmem neden efgâna düşdün
Onulmaz derd ile nâlâna düşdün

Ümîd-i vasl ile çekdin hasreti
Ermeyüben âhir hicrâna düşdün

Cennetü’l-irfâna ermekdi maksûd
Ne sebeb oldu bu vîrâne düşdün

Mülk-i bekâ idi menzilin evvel
Âhir bu bî-vefâ zindâna düşdün

Pervâneler gibi devr edip şem’i
Vasl için cân atıp sûzâna düşdün

Zevk ile şâd olup bî-keder iken
Şimdi neden böyle giryâna düşdün

Tahsîl eylemedin ilm-i ma’rifet
Akrân arasında bî-gâne düşdün

Uyan uyan artık uykudan uyan
Bu hâb-ı gaflete âyâ ne düşdün

Sa’y edip ermedin vuslat-ı yâra
Hulûsî tek bahr-ı isyâna düşdün”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"