Mehmet Kemiksiz – Faslı Bahar04:57

  • 31,173 izlenme

Faslı Bahar

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Kemiksiz

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Mehmet Kemiksiz‘in Divan-ı Hulusi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Fasl-ı Bahar‘ albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Fasl-ı Bahar albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 8 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Açdı gönül gül-şenimiz fasl-ı bahâr oldu yine
Doldu safâ meskenimiz leyl ü nehâr oldu yine

Sâkî-i sahbâ demini cür’a-i la’l-i femini
Sunmağa câm-ı Cem’ini bezme nisâr oldu yine

Bülbül handândır güle nâle kılıp geldi dile
Cân ile hep bir dem ile zârı hezâr oldu yine

Sâkî sunup câm-ı safâ sûfîlere geldi safâ
Dem bir edip ehl-i vefâ derd ile zâr oldu yine

Cân bu deme hem-dem ola cân mı o ânda gam ola
Hulûsî’ye mahrem ola bî-âr u var oldu yine”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"