Mehmet Kemiksiz – Nerede03:51

  • 0

Nerede o servi çam boylum

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Kemiksiz

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Mehmet Kemiksiz‘in Divan-ı Hulusi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Fasl-ı Bahar‘ albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Fasl-ı Bahar albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 8 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Nerede o servi çam boylum
Nerede o nâzenîn fidanım benim

Nerede o büklüm büklüm sünbül saçlı
Gül yanaklı sevgili cânım benim

Nerede o inci dişli kalem kaşlı müşgîn-kâkül
Nerede o şeker sözlü o mül dudaklı cânânım benim

Geceler tâ-be-sabâh hayâl-i enîs-i çeşmim
Nerede gündüzler tâ-be-mesâ yar-ı rûh-ı revânım benim

Nerede vefâ hazînesi lutf u mürüvvet menba’ı
Nerede ma’den-i hayâ vird-i zebânım benim

Nerede bulam arasam Aksâ’da mı Ka’be’de mi sevdiğim
Nerede kavuşsam ana Bathâ’da mı Yesrib’de mi şâh-ı cihânım benim”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"