Mehmet Kemiksiz – Ya Resulallah04:57

Ya Resulallah (Arapça İlahi)

Güfte: Osman Hulûsi Efendi
Seslendiren: Mehmet Kemiksiz

1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir. Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi‘dir.

Küçük yaştan itibaren ilahî ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi, eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından ilahi ve şiir albümlerinde seslendirilmektedir. Tasavvuf Musikîsi sanatçısı Mehmet Kemiksiz‘in Divan-ı Hulusi’den bestelediği eserleri seslendirdiği ‘Fasl-ı Bahar‘ albümü 2005 yılında hazırlanmış ve büyük ilgi görmüştür. Fasl-ı Bahar albümünde Divân-ı Hulûsi’den seçme 8 ilahi bulunmaktadır.

İlahinin sözleri şu şekildedir:

Ya Rasûlallâh, Ya Nebiyyallah Ya Şefiallah Ya Habiballah
İnni zelilün fi babik ve zerretün min türâbi kademik
Ya Rasûlallâh,Ya Nebiyyallah Ya Şefiallah Ya Habiballah

İnni Ğaribün ve yetimün velâtibare illa’tibaruk
Ya Rasûlallâh,Ya Nebiyyallah Ya Şefiallah Ya Habiballah

Defterü a’malî memlû un küllühû bi isyani lek
İnni müstahyin fi huzûri hazretik
Ya Rasûlallâh Ya Rasûlallâh,Ya Nebiyyallah Ya Şefiallah Ya Habiballah

Tekabbel hazel Hulusil’ âciz fi mekami lutfik
İnni etemenna en yekûne kabrî fi civari Ravzatik
Ya Rasûlallâh Ya Rasûlallâh,Ya Nebiyyallah Ya Şefiallah Ya Habiballahndan”

İlahinin Divânda yer alan türkçe karşılığı şu şekildedir:

“Kapında bir zelîl-i hâk-sârım yâ Rasûlallâh
Garîb ü bî-kes-i bî-i’tibârım yâ Rasûlallâh

Ser-â-ser defter-i a’mâlim isyân ile memlûdur
Huzûr-ı hazretinde şerm-sârım yâ Rasûlallâh

Kabûl etsen Hulûsî kemteri dergâh-ı lutfunda
Civârında n’ola olsa mezârım yâ Rasûlallâh”

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"